1. Rododendron.cz
  2. /
  3. Rododendrony
  4. /
  5. Rododendrony – původ
  6. /
  7. Asijské rododendrony

Asijské rododendrony

Největší druhová rozmanitost , prakticky polovina všech známých rododendronů, je původem z jihovýchodní Asie. Lupinaté pěnišníky se zde v Asii rozšířili přes Himaláje až do Hindukůše, na jihu se roztáhly přes Filipíny a indonéské ostrovy až do Austrálie. Druhově nejbohatější je jistě Nová Guinea, kde roste téměř 160 druhů. Na severu pak tvoří hranici výskytu řeky Jenisej a pohoří Altaj, některé druhy zasahují až k severnímu ledovému oceánu.Pravým rájem azalek je jistě Japonsko – zde jsou azalky druhově zastoupeny nejvíce. Celá řada je také původem z Číny.

Oblast, ve které rododendrony v Asii rostou, je velká, a prostředí, ve kterém se vyskytují, je tak mnohotvárné, že je těžké jej popsat. pro představu lze uvést, ze v některých oblastech prosperují i ve výškách kolem 3000 metrů nad mořem, v Nepálu například rostou i v suchých oblastech celé lesy stromovitých pěnišníků i v této výšce.  Pěnišníky zvládají i velmi rozdílné množství srážek v jednotlivých oblastech. Většina rododendronů roste v této oblasti na kyselých horninách, výjimku tvoří východní část Himaláje, kde rostou ve vlhkém klimatu převážně žlutě kvetoucí druhy.
V Himaláji přibývá počet druhů od západu k východu závisle na množství srážek. V nejbohatší východní části tvoří rododendrony v nadmořské výšce 1800 -300 metrů spolu se stále zelenými duby  tropický stále zelený horský mlžný les. Na něj pak navazuje ve výškách 2800-3000 metrů nad mořem  jehličnato-pěnišníkový les, který zasahuje až do střední Himaláje. Rostou tady stromové i keřové rododendrony. V subalpinském pásmu přibližně do 4000 metrů se vyskytují samostatné porosty drobno-květých i velkokvětých druhů, z nich velkou část je možné spatřit i v našich zahradách a parcích. Ve výškách do 5000 metrů pak na alpinských loukách nebo kamenýnch splazech plných suti rostou pouze zakrslé druhy, spolu se stále zelenými jalovci.
V jihovýchodní asii od Malajsie do Barmy se v dešťových pralesích ve výšce nad  1000 metrů začínají objevovat i stromovité druhy pěnišníků, ovšem i keře se v tomto vlhkém prostředí  podobají spíše stromům s několika kmeny.

V mírném pásu nižších poloh severní Číny a Koreje rostou pěnišníky ve světlých, listnatých i jehličnatých lesích, ve výšce kolem 2000 metrů se pak vyskytují zakrslé druhy. Z floristického hlediska je zajímavou oblastí japonské souostroví, odkud pochází ve velké částí rododendrony z našich zahrad. Díky rozdílnému klimatu na jednotlivých japonských ostrovech se dokázala velká část druhů adaptovat i na podmínky evropských okrasných zahrad.

Napsat komentář

*

code