Rododendrony - původ a rozšíření

RododendronyRododendrony, neboli pěnišníky, jsou pozůstatkem bohaté květeny třetihor. V tomto klimaticky neobyčejně příznivém geologickém období bylo rozšíření rododendronů mnohem větší než dnes a předpokládá se, že bylo prakticky souvislé. Ledové doby v období čtvrtohor však dokázyl přežít jen ty druhy, které měly ve své lokalitě příznivé podmínky, nebo se byly schopné na drsnější klima dobře adaptovat.
Všeobecně jsou rododendrony buď součástí lesních společenstev, nebo rostou těsně nad hranicí lesa, kde vytvářejí menší, ale i rozsáhlé souvislé porosty. Rostou v kyselejší půdě, převážně humozní. Jen velmi málo druhů roste na vápencích, drtivá většina z nich nesnese alkalickou reakci půdy.
Rododendrony jsou rostliny, kterým příliš neprospívají náhlé teplotní změny během dne. prpto druhy, které rostou mimo lesní mikroklima, a tedy mimo hranici lesa, obývají spíše severní či západní stráně, avška vždy na závětrné straně kopce. Jednotlivé oblasti výskytu mají však scpecifické podmínky, rozlišujeme původem rododendrony ze tří hlavních  lokalit :

 

 


Doporučujeme Pergoly