Rododendron Marcel Menard

  • řídce rostoucí středně velký rododendron
  • náchylný na prosychání koruny
  • odolný vůči mrazu průměrně
  • kvete na konci května


Doporučujeme Pergoly