Zazimování rododendronů

11.04.2018 14:18

I když letošní zima opět patřila k těm mírným, tak ošetřování rododendronů a azalek činí dosud zahrádkářům potíže a přece stačí jenom vyhledat nebo vytvořit pro ně vhodné prostředí. Hlavními podmínkami jsou poněkud chráněná poloha — ne na prudkém slunci — nejlépe v polostínu až ve stínu, ne však hlubokém, půda a zálivka - prostě základní podmínky pro pěstování rododendronů. Dobře rostou na severní straně budov nebo jako podrost pod stromy. Mohou se též sázet na stranu severovýchodní i severozápadní, pokud jsou ovšem chráněny před plným sluncem. Vhodné místo pro výsadbu rhododendronů vytvoří se také vysázením jehličin, které poskytnou rostlinám žádoucí stín. Půda pro rostliny vřesovité vyskytuje se v zahrádkách zřídka a proto se musí připravit. Podle kořenového systému (s převážně vlásčitými kořeny) možno usuzovat již předem, že se pro ně těžká zem nehodí. Daří se jim jedině v humósní dobře propustné zemině s mírně kyselou reakcí. Osvědčila se nejlépe směs stejných dílů rašeliny, slatinky (morovky) a listovky s přísadou 20% říčního písku. Směs musí být kyprá a propustná.
Rododendrony v ziměVelikost jam má být přiměřená kořenovému balu, obvykle asi 60 X 30 cm (70 X 40 cm). Není-li spodina propustná, nutno vykopat jámy hlubší a vyplnit drenáží ze štěrku nebo hrubého písku, po případě i jinými hmotami prostých vápna. Zálivka měkkou vodou musí být přiměřená. Uvedená směs zemin pohlcuje mnoho vody a naopak přeschne-li, nesnadno se vodou nasycuje. Trvalé přemokření by způsobilo zahnívání kořenů a rovněž tak i přeschnutí kořenového balu značně rostliny poškozuje. Rostlina se sama ohlásí, že jí něco schází. Listy, které jsou převážně kožovité, jsou schlíplé a podvinuty, zatím co při dobrém stavu svěží, vzpřímeny a sytě zelené.

Nejškodlivější jsou náhlé výkyvy teplot — v noci tuhý mráz a přes den obleva. Nejčastěji se tak stává v před jaří, kdy vlivem těchto tepelných výkyvů namrznou, nebo zcela zmrznou květné pupeny. Stává se tak u neiranějších druhů jako R. calophytum, R. strigillosum a j. Škodlivě působí též suchý mrazivý vítr v době, kdy půda je promrzlá. Rostliny mají větší výpar a zmrzlé kořeny nejsou schopny volně čerpat vodu, aby nahradily ztrátu vzniklou odparem, takže dochází náhle k usmrcení pletiv — rostliny zacházejí. Důležité je, aby rostliny před zimní přikrývkou nebyly přeschlé. V tom případě je ještě před mrazy důkladně zalejeme. S přikrývkou není třeba příliš spěchat. Doporučuje se přikrývat až tehdy, kdy povrch půdy poněkud zmrzl. Napadlý sníh tvoří dobrou a přirozenou přikrývku. Setřásáme jej jen tehdy když zvlhne. Sluneční paprsky škodí nejvíce v době, kdy jsou rostliny promrzlé. Proto zastínění rostlin na zimu je nevyhnutelné. Rhododen¬drony vysazujeme nejen pro jejich krásné květy, ale též pro jejich stále zelený list, jímž v zimě značně oživí přírodu kolem obydlí.

Zpět

Jsou-li rododendrony umístěny ve stínu, přikrýváme pouze kořeny, k čemuž se dobře hodí hrabané listí, nejlépe dubové, které rozloženo v humus má kyselou reakci. Aby listí neodvál vítr přikrývá se ještě jehličnatou chvojí. Místo listí do¬poručuje se též proleželý slamnatý hovězí hnůj, který vyluhováním zároveň půdu pohnojí. Možno použít i jiného materiálu ke krytí, jako dřevěných pilin, řezanky ze slámy, plev, upotřebeného třísla a j., pokud jsou ovšem prosty vápna a jiných škodlivých látek 'á nejsou semeništěm plevelů.

Rododendron v ziměV  drsnějším podnebí a na otevřeném stanovišti, kde se nevyhneme balení celých rostlin, nepoužívejme ke krytí materiálu, který působí v zahrádce nevkusně, nebo je neprodyšný, jako papír, sláma, rákos a j. Je-li k disposici jehličnatá chvoj, na př. jedlová a smrková, možno zabalit keře pěnišníků do pěkných jehlanců, které působí stejným dojmem jako vysázené jehličiny. V  průhonickém parku (nadm. výška 250 až 300 m) kde je na tisíce kusů rhododendronů omezuje se zimní přikrývka na nejmenší mírů. Keře, které dnes dosahují až přes 2 m výšky a téže šířky, umístěné na severních svazích zastíněných stromy jehličnatými i listnáči, stojí již mnoho let (30—50 roků) přes zimu ve sněhu zcela volně. Na otevřeném stanovišti zapichují se mezi keře rhododendronů vršky smrků (které jsou jako odpad při probírkách nebo při porážení stromů), jejichž vržený stín je dostatečnou ochranou proti ostrým slunečním paprskům v zimě. V nejkrutějších mrazech v únoru  zmrzly nejchoulostivější druhy, čímž byl samovolně proveden výběr otužilých odrůd, které dnes v  Průhonicích pěstují. Vedle nejotužilejšího Rhododendron Cunningham’s white jsou to různí kříženci R. Catawbiense, R. Smirnowii a j. Dobrých výsledků se dopracoval Doc. Dr Boh. Kavka, ředitel VSUOZ v Průhonicích, který křížením Rhododendron fragrantissimum hört X R.hybridům Pink Pearl vypěstoval mnoho otužilých krásně kvetoucích odrůd.

Rhododendrony opadavé - (Azalea mollis, A. pontica a j) nejsou tak choulostivé vůči slunci a mohou se vysazovat i na otevřená stanoviště. Ve svých požadavcích na ošetřování jsou skromnější a proti mrazu i tvrdší. Náročnější zahrádkáři se nespokojí jen s uve¬denými otužilými druhy a odrůdami a budou žádat a pěstovat i rhododendrony choulostivější. Pro ně těchto několik rad nestačí. Většinou mají již určité zkušenosti — mnohdy i větší než zahradníci z povolání, ale i ti musí počítat s určitým risikem ztrát. Příroda má někdy své vrtochy a kdo s tím předem nepočítá, je někdy nemile překvapen


Doporučujeme Pergoly