Rododendrony a žloutnutí listů

02.10.2014 17:19

Žloutnutí listů patří k nejčastějším chorobám rododendronů nebo neopadavých azalek.  Obecně u neopadavých druhů rostlin signalizuje změna barvy listů nejaký problém, který postupně může přejít v závažnější chorobu a v nejhorším případě pak úhynu celé rostliny. U rododendronů je žloutnutí listů v převážné většině případů způsobeno nesprávným způsobem pěstování, místem výsadby nebo je důvodem nevhodná výživa - hnojení.  Je velmi pravděpodobné, že pokud nám na rododendronu začínají mít listy  žlutou barvu, je rostlina ve špatné kondici a hrozí tak reálné riziko napadení jinou další chorobou.

Rododendrony a žloutnutí listů

Zpět

Příčiny žloutnutí listů

 • Špatné zásobení rostliny dusíkem
  Nedostatek dusíku se u rododendronů a neopadavých druhů azalek projevuje žloutnutím listů, případně jejich postupným vybdlednutím po celé ploše listu. Nemoc se projevuje především v letním období , kdy může dojít i k masivnímu padání takto napadených listů
  Reagovat bychom měli rychlým dodáním postřikem rozpustným hnojivem, a dodáním minerálního pomalurozpustného hnojiva kolem rostliny
 • Chloroza rododendronů
  Chloroza bývá většinou způsobena špatnými podmínkami - hlavně zásaditou půdní reakcí. Pokud je totiž pH vyšší než 7, je pro rododendron obtížné přijímat železo a hořčík, což vede ke vzniku chlorozy. Přidávání prostředků na okyselení půdy púříliš nepomáhá, lepší jke aplikace rašelinových výluhů a přidávání rašeliny během celého roku.
  Listy při chloroze začínají žloutnout v ploše, a jsou protkány zelenými žilkami tvořícími pletivo listu. Postupně i ty žloutnou, a list opadá
  Rododendrony a žloutnutí listů
 • Přemokření rododendronů
  Stará sedlá půda v kobinaci s nepřiměřeně vellkou zálivkou také může vést ke žloutnutí listů. I když rododendrony sucho nesnáší, s přemokřením jsou také na štíru.  Méně tady někdy znamená více, a pokud nejste schopni přísun vody regulovat, sázejte rostliny na vrstvu drenáže ( třeba kačírek, keramzit - ne vápenný šterk) a ta vodu odvede bezpečně pryč
 • Přímé slunce
  Rododendrony a většina azalek ostré prudké slunce nesnáší. Jejich přirozené prostředí je pod korunami velkých stromů, v polostínu nbeo stínu.  Pokud se tedy rododendron nachází na jižní straně, je nutné jej přistínit - třeba jinou výsadbou vyšších rostlin, nebo jej přesadit

Viz další informace o rododendronech a jejich chobách
Rododendrony a žloutnutí listů


Doporučujeme Pergoly