Jak začít s pěstování rododendronů a azalek

31.01.2018 16:47

Připomínají spíše tajemné květy afrických či jihoamerických tropů, než květy rostlin rostoucích převážně v mírném pásu východní Asie. Se zatajeným dechem postojíme u vzrostlého keře, jenž je obalen květy tak, že téměř listu na něm nevidíme. A přesto se často stane, že se dožijeme zklamání, vysadíme-li na zahrádce rododendron nebo azalku, která vypadala tak pěkně, když jsme ji kupovali. Příčin neúspěchu může být hned několik a proto si připomeneme hlavní zásady pěstování rododenronů.

Rododendrony vyžadují humózni a kyselou zeminu

Podobně jako vřesy a vřesovec jsou i pěnišníky vápnostřežné a proto je vysazujeme do kyprých, hluboko propracovaných, ale přitom kyselých půd s reakcí 4,5 až 5,2 pH. Pokud takovou zeminu na zahradě nemáme, můžeme dosavadní půdu zlepšit přidáním rašeliny, vřesovky, morovky, jehličnatky a listovky.

 

Zpět
Stanoviště v polostínu, chráněné před výsujnými větry

Nejlépe se daří na takovém místě, kde nepraží po celý den slunce. Vysazujeme je tedy do světlého polostínu listnatých stromů a keřů, kam přichází slunce spíše odpoledne a k večeru. V hlubokém stínu a jsou-li příliš utlačovány sousedními dřevinami, špatně kvetou nebo nekvetou vůbec a tvoři řídké a málo kompaktní keře.Větrná poloha jim nevyhovuje, protože mrazivý vítr zvyšuje nebezpečí mrazových škod, ale v takové poloze je také vyšší výpar a rostliny obyčejně trpí nedostatkem vody. To je nebezpečné hlavně v zimě, kdy je půda zamrzlá a kořeny nemají dostatečný přísun vody.

Doba a způsob výsadby rododendronů

Pěnišníky můžeme sázet téměř po celý rok díky tomu, že mají poměrně velké kořenové baly. Přirozeně se nemo¬hou vysazovat v zimě, ale také ne v době, kdy raší nové výhony (červen až srpen). Nejpříznivější období výsadby rododendronů je duben a květen. Sázíme je do skupin po několika exemplářích stejné barvy květu či odrůdy a tím docílíme mnohem dříve plného efektu kvetoucích keřů, než u jednotlivě stojících rostlin. I když dnes bývají kořenové baly většinou zabaleny do nějaké fólie, takže si po delší dobu udržují potřebnou vlhkost, přesto je ještě postavíme na několik hodin do měkké vody, aby se pořádně nasákly. Jámu děláme 30 až 50 cm hlubokou, zeminu kolem rostliny důkladně přitlačíme a řádně zalijeme.

Dostatek vody k zálivce

Rododendrony potřebují hodně vody. V létě jim svědčí vydatné deště, v zimě silnější sněhové pokrývky. Nesnášejí sice trvale stojící spodní vlhkost, přesto ale nejčastější příčinou toho, že nám ze zahrádky odcházejí, nebývá zmrznutí, ale uschnutí zejména přes zimu. K zálivce se používá voda dešťová, neboť ta neobsahuje vápník.
Keře neobrýváme, ale mulčujeme. Rytí a okopávání poškozuje poměrně mělce uložený kořenový systém. Ani spadaný list pod keři neshrabáváme, ale právě naopak zeminu pokrýváme vrstvou rašeliny, pilin, dřevěných hoblovaček, nebo různých zahradních odpadků. Tím vytváříme ideální klimatizaci půdy pro rododendrony, neboť půda pod keři zůstává v létě chladnou a vlhkou, v zimě teplou. Mulčování může být nahrazeno podsázením některých vhodných rostlin jako je Hedera •(břečťan), Vinca (barvínek). Pulmonaria (plicník), Asperula (ma řinka) apod.

Hnojit ve slabších dávkách, ale častěji

Při vlastní výsadbě se může použít menší množství hnojivé rašeliny. Když rostliny zakoření a s pokračujícím vzrůstem se mohou hnojivé dávky zvyšovat. Může se použít chlévský hnůj, zředěná močůvka nebo také průmyslová plná hnojivá.První rok nenecháme rostliny vykvést. Aby se rostliny zbytečně v prvním roce po výsadbě nevysilovaly, doporučují někteří pěstitelé všechna poupata hned po výsadbě vylámat. Svoji zvědavost ukojíme tím, že 1—2 poupata na každém keři ponecháme, abychom se přesvědčili o tom, že jsme nakoupili skutečně to, co jsme žádali. V dalších letech potom vždy po odkvětu odstraňujeme zbytky květenství vylamováním, aby rostliny netvořily semena a zbytečně se nevysilovaly.
Dodržíme-li uvedené zásady pěstování, odvděčí se nám rododendrony tím, že budou rok od roku statnější a každé jaro obaleny množstvím nádherných květů.


Doporučujeme Pergoly