Chyby při zimním pěstování rododendronů a azalek

11.11.2014 14:47

V našich parcích a zahradách se krásně uplatňují rhododendrony a venkovské azalky (Azalea mollis a A. pontica). Ke jsou sice u nás tak rozšířeny jako jiné ozdobné keře, přesto si však stále získávají více obliby u širokých vrstev lidí, kteří mají rádi přírodu a hezké okolí u svého obydlí. Malé rozšíření těchto krásných a vděčných keřů bylo a je zaviněno tím, že se k nám do nedávná dovážely z ciziny, což už díky bohu pominulo. 

Základní podmínky pěstování rododendronů

Nejlépe se daří a uplatňují rhododendrony v těch místech, kde jsou chráněny před sluncem v létě i v zimě. Stín nesmí být ovšem příliš velký, neboť by málo kvetly. Nejlepší stín je vytvořen řídce rozestavěnými jehličnatými stromy. Ideální je řídký porost borovic, protože rozkládají své koruny deštníkovitě a tím vytvářejí vysoký stěhovavý polostín, který nejlépe vyhovuje rhododendronů v létě i v zimě. Také kořeny borovic, rostoucí hluboko, neruší kořeny . Výborný je také stín vytvářený budovami (severní strana), který je také vhodným stanovištěm pro r. Listnaté stromy tvoří sice v létě dobrý stín, avšak po opadání listů netvoří stín žádný a nepřistíněné rostliny jsou inadno koncem zimy porušovány a ničeny mrazem. V tom případě musíme provést zákryt rhododendronů uměle. Zákryt musí především zajistit půdu před zmrznutím a uchovat půdní vláhu. Aby jí bylo dostatek, musíme v případě suchého léta při podzimním ošetření rhododendrony důkladně zalít, protože jsou pěstovány v humosních zemích, kde tvoří velké pro¬cento rašelina. která při přeseknutí těžko nassává vláhu. Zálivka musí být několikrát opakována, dokud se haly kořenů nenasytí vodou. Základem je prostě správné pěstování rododendronů, a při dodržení těchto podmínek je možné tyto nádherné okrasné keře bez omezení pěstovat téměř kdekoli

Zpět

Po opadu listí se stromů děláme přikrývku listím, které kupíme kolem kmínku a spodních větví asi v šíři koruny rostliny. Vrchol nakupené hromady listí nachází se uvnitř keře a kryje nám i spodní větve. “Tato přikrývka listem bývá již dostatečná v těch případech, kdy rostliny jsou v zimě přistíněny bud budovami nebo jehličnatými stromy. Zvláště výhodné je umístění rhododendronů na severním svahu, kde se nemůže slunce opírat a jeho paprsky dopadají v malém úhlu. Tato přikrývka vyhovuje dostatečně také venkovským azalkám (A. mollis a A. pontica), které takto chráněné listím, dobře přečkají zimu i na stanovišti nestíněném. Při přikrývání listem nepoužívámt pokud je to možné, listí z ovocných stromů, neboť toto listí může být napadeno různými škůdci a chorobami, které ve spadaném listí přezimují. V těch případech je lépe použít k přikrývce rašelinu, pokud možno hrubou.

Nemáme-li na stanovišti přírodní stín, musíme rhododendrony přistínit uměle. Nejlepší jsou větve jehličnatých stromů. Konce větví, které jsou usekány od těla stromu, zahrotíme a pícháme do země na obvodu koruny pěnišníků. Špičky větví pak sepneme k sobi drátem nebo vrbovým prutem, aby pérovaly a zabránily polámání keře sněhem. Je-li půda tvrdá, pomár háme si při tvoření děr špičatým kůlem, nebo ostrým železem. Poněvadž si mohou keře vzájemně stínit, jt výhodné sázet je do skupin po více keřích. Potom se snáze zalévají a zimní zákryt je snazší, nemusí být tak pečlivý. V případě nedostatku chvoje, mužeme použít dřevěných koster, na které napneme rohože, slámu, rákos a pod. Toto improvisované zastínění nevypadá v mnohých případech nijak krásně, ale účelu je dosaženo.
Odklízíme-li někde v blízkosti rhododendronů sníh. který je v sypkém stavu, můžeme jej přihrnout ke keřům, kde nám bude sloužit jako dokonalá isolační vrstva. Sníh nemá být vlhký, protože po zmrznutí by¬chom měli celé keře zamrzlé v ledu.

Chybou je, domnívá-li se někdo, že rhododendrony jsou rostliny choulostivé a že se musí přikrývat, aby nezmrzly. Jejich domovem jsou vysokohorské masivy (Kavkaz, Himalaje atd.). Tam rostou v horských údolích a svazích, vystaveny všem povětrnostním poměrům. V zimě však jsou přikryty velkou vrstvou sněhu. Ta je dokonale chrání a zpožduje jejich jarní vegetaci, takže začnou vegelovat až po roztáni sněhu. V našich poměrech (málo sněhu), jsou-li vystaveny koncem zimy slunečním paprskům, začínají při slunečkách dnech vegetovat předčasně, šťávy v rostlinách stoupají a při nočních mrazech kmínky, větve i ple¬tivo listů popraská a rostliny hynou. Účelem stínění je pouze ukrýt rhododendrony před sluncem. Tím prodlužujeme zimní klid, takže začátek vegetace posu-neme do doby, kdy již nehrozí nebezpečí mrazů. Odměnou za práci jsou zdravé keře, obsypané krásnými květy.


Doporučujeme Pergoly