The largest resource on growing rhododendrons

Category

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Rhododendrons of European origin


Přirozená stanoviště pro rododendrony jsou v Evropě od sebe poměrně vzdálená, roste zde volně prakticky jen devět druhů. Ze skupiny lupinatých jsou nám nejblíže 4 nízské druhy – patří k nim především pěnišník rezavý, který roste v Alpách a Pyrenejích do nadmořské výšky kolem 2000 metrů. Ve vápencových Alpách nalezneme penišník chlupatý, který obývá o něco nižší polohy do 1600 metrů nad hladinou moře. Rododendron karpatský obývá velké plochy ve východních Karpatech , velmi bohatých na děšťové srážky, v nadmořských výškách do 2400 metrů